VServer im Angebot

VPS 500 G8
 • 2 vCores
 • 4 GB RAM
 • 40 GB SSD (RAID10)
 • 40 TB Traffic ungedrosselt
VPS 1000 G8
 • 4 vCores
 • 8 GB RAM
 • 80 GB SSD (RAID10)
 • 40 TB Traffic ungedrosselt
VPS 2000 G8
 • 8 vCores
 • 16 GB RAM
 • 160 GB SSD (RAID10)
 • 80 TB Traffic ungedrosselt

Root Server im Angebot

RS 1000 G8
 • 2 vCores
 • 8 GB RAM
 • 40 GB SSD oder 320 GB SAS
 • 80 TB Traffic ungedrosselt
RS 2000 SSDx4 G8
 • 4 vCores
 • 16 GB RAM
 • 240 GB SSD (RAID10)
 • 80 TB Traffic ungedrosselt
RS 4000 SSDx4 G8
 • 6 vCores
 • 32 GB RAM
 • 560 GB SSD (RAID10)
 • 80 TB Traffic ungedrosselt